WIE ZIJN WIJ?

Wie zijn wij?

Wij zijn een oecumische basisschool in het dorp Wytgaard vlakbij Leeuwarden.Op onze school zitten tussen de 40 en 50 kinderen. Een school waar tijd en ruimte is voor het individuele kind.

Onze school is genoemd naar Teake Jan Roorda, kapelaan en secretaris van het Aartsbisdom Groningen. Hij is geboren in Wytgaard en was een zeer gezien persoon, omdat hij open stond voor Katholieken en niet-Katholieken. Hij werd beschouwd als iemand die voor iedereen een goed woord had en aan iedereen iets kon meegeven. Deze kenmerken passen goed bij onze oecumenische school; we staan open voor alle christelijke levensbeschouwingen. Dat betekent dat er ruimte is voor groei, voor ontwikkeling, voor twijfel, voor verschillende gedachten, voor een ontdekkingstocht etc. We willen niet iets opleggen maar mee gaan met dit levensproces. Als oecumenische school maken we onderdeel uit van de Katholieke Bisschop Möller Stichting. Bepaalde elementen uit de grondhouding van een Katholieke school passen eveneens bij onze levensovertuiging 

In de jaren 80 zijn wij gaan werken vanuit de grondgedachte van de individuaal psychologie van Alfred Adler. Dit heeft ons als school altijd houvast gegeven bij maken van keuzes en beslissingen. Nog steeds maken wij keuzes op basis van opvoedingsvormen en normen van de Adleriaanse visie.
Als team zijn wij in 2012 in aanraking gekomen met de Building Learning Power. Het doel van Building Learning Power (BLP) is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de klaslokalen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die meer vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen sneller en beter leren. BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan.

Een belangrijk aspect van BLP is dat het leerlingen taal geeft om over leren te praten. Hierdoor beseffen ze wat hun eigen rol en verantwoordelijkheid is in hun leerproces. Dit lijkt iets kleins, maar het is een belangrijke stap in het bewustwordingsproces. In elke groep gebeurt dit op eigen niveau.
BLP geeft kinderen de mogelijkheid tot ontwikkeling van vindingrijkheid, reflectief vermogen en veerkracht. Daarnaast staat de interactie bij verschillende momenten zoals kring, samenwerken, centraal.
De BLP bereidt kinderen voor op de toekomst!
Leren in de 21 ste eeuw kan niet zonder ICT.
Binnen ons onderwijs maken wij gebruik van digiborden, computers, laptops, ipads. Op basis van onze visie en gebruikte methoden, maken wij keuzes met welke programma's kinderen in de groepen aan het werk gaan.

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl