NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

Naschoolse activiteiten

De activiteiten die het kindcentrum organiseert zijn voor alle kinderen uit de buurt en ons kindcentrum.
Deze activiteiten worden onder andere georganiseerd middels het TOP arrangement van Kinderopvang Friesland. 
Om de kinderen kennis te laten maken met verschillende disciplines bieden we een boeiend, leeftijdsafhankelijk en gedifferentieerd aanbod op het gebied van Kunst & Cultuur en Sport & Spel.

Ook zijn er ouders en dorpsbewoners die ons hierbij ondersteunen.

 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl