CONTINUROOSTER

Continurooster

Op school werken wij met een continurooster wat er als volgt uitziet:

De groepen 4 t/m 8 gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.15 naar school.
De groepen 1 t/m 3 gaan elke* dag  van 8.30 uur tot 14.15 naar school.
*Op woensdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij.

Voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang.

                                                                 
Aanmeldingsformulier Buitenschoolse Opvang
                                                                                         Overzicht mogelijkheden BSO

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl