WAT BIEDEN WIJ?

Wat bieden wij?

Kinderdagverblijf
In ons kinderdagverblijf wordt gewerkt met een verticale groep. Dit betekent voor de kinderen dat ze in een groep zitten met kinderen van 0 tot 4 jaar.
Voordelen van een verticale groep zijn:

  • Broertjes en zusjes zitten bij elkaar in de groep.
  • Bij het passeren van een leeftijdsgrens vindt geen groepswisseling plaats.
  • Jongere kinderen leren van oudere kinderen.
  • Oudere kinderen leren rekening houden met jongere kinderen. 

Peuteropvang 2-4 jaar
Leren begint vanaf de geboorte. We leren geluidjes maken, leren lopen,  leren praten. We leren netjes vragen te stellen, op onze beurt te wachten en hoe we met elkaar om moeten gaan. En dit gaat allemaal spelenderwijs. Dat maakt het nou zo leuk om alles te leren.
Om hierbij aan te sluiten is er bij de peuters gekozen voor de Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE)  van Uk en Puk

Vaste dagindeling, continurooster
Op school werken met een continurooster wat er als volgt uitziet:
De groepen 4 t/m 8 gaan elke dag van 8.30 uur tot 14.15 naar school. De groepen 1 t/m 3 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook van 8.30 uur tot 14.15 naar school. Op woensdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij.
Voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties kunnen de kinderen terecht bij de buitenschoolse opvang.
Er zijn verschillende soorten opvang mogelijk. U kunt kiezen uit:

Vakantieopvang
Voorschoolse opvang
Wanneer kinderen niet op school in Wytgaard zitten kunnen ze ook gebruik maken van de opvang.

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl