VISIE

Hoe werken wij?

Wij steven naar één team en een doorgaande leerlijn
Alle leidsters, leerkrachten en onderwijsassistenten vormen één team. Het ontwikkelen van één heldere, doorgaande leerlijn voor kinderen van 0  t/m 13 jaar vinden wij belangrijk. Het kind staat centraal. We zorgen ervoor dat zij op een prettige manier stappen in hun ontwikkeling maken. Een heldere leerlijn voor taal, rekenen en lezen zien we als een belangrijke basis. De keuzes die hierin gemaakt worden zijn gebaseerd op onze visie.

Onze visie
Alle medewerkers vanuit het kindcentrum werken vanuit dezelfde visie.
Deze is gebaseerd op de Adleriaanse kindvisie en de hierbij aansluitende opvoedingsmethode van Thomas Gordon.
Wat wij de kinderen die bij ons IKC komen graag mee willen geven is:

  • Heb respect voor jezelf en alle andere mensen die ouder of jonger dan je zijn.
  • Wees  verantwoordelijk voor de dingen die je doet, maar ook voor alles waar je gebruik van maakt en mee omgaat.
  • Gebruik  je vindingrijkheid om de steeds groter wordende leefwereld om je heen te ontdekken.
  • Leer een bijdrage te leveren aan het welzijn van iedereen in een groep door er deel aan te nemen en betrokken te zijn
  • Wees positief in alles wat je doet. 


Binnen ons kindcentrum willen wij het lerend vermogen bij kinderen ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Een cultuur waarin de kinderen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen. Om succesvol te kunnen zijn in de 21e eeuw is het belangrijk dat kinderen vasthoudend, vindingrijk, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.
Als werkvorm kiezen we, voor alle leeftijden rondom wereldoriëntatie, voor gezamenlijke projecten en thema’s. Een mooie manier voor kinderen om hun talenten te laten zien.
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt volgens de methodiek van de Kanjertraining. Deze methode sluit aan bij onze visie.
Vanuit de oecumenische identiteit van de school respecteren wij de verschillende geloofsovertuigingen. Deze cultuur willen wij versterken door samen een gemeenschap te zijn waar iedereen zich thuis voelt.
 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl