WIE ZIJN WIJ?

Onder de rook van Leeuwarden ligt het dorp Wytgaard. In dit dorp hebben kinderopvang Friesland en de Teake Jan Roordaschool de handen ineen geslagen om een kindcentrum te realiseren. Een centrale plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 

Martijn ten Broeke a.i.
(directeur Teake Jan Roordaschool en KC Wytgaard)
Klazina Jaartsveld - Buwalda
(adjuncthoofd De Lytse Twirre)
Jolanda Rigter (pedagogisch medewerker)
Jacqueline vd Velde (pedagogisch medewerker)
Fenna Hoekstra (pedagogisch medewerker)
Nelleke Keuning (leerkracht onderbouw)
Annemieke Jongbloed (leerkracht onderbouw)
Mariëtte de Wit ( leerkracht middenbouw en cpo )
Hinke-Richtsje Miedema (leerkracht middenbouw)
Ytsje Reitsma (leerkracht bovenbouw)
Arjan Tabak (leerkracht bovenbouw)
Grytsje van der Sluis (onderwijsassistent )
 

Kindcentrum Wytgaard     Tjissema 6, 9089 BG Wytgaard     t 058 - 25 51 792     directie@tjroordaschool.nl